Netwerk voor maatschappelijke innovatie en daadkracht!
Home
Veilige Samenleving
Publieke gezondheid
Wonen & leefbaarheid
Energie & klimaat
Publiek Domein
Lokaal Sociaal Domein
Het netwerk
Als kennismakelaar verbinden wij in domeinspecifieke netwerken. Hier bieden wij u via debat en dialoog trends, visie, overzicht van dilemma’s en goede voorbeelden. Nog belangrijker: u krijgt eigentijdse, toekomstgerichte en concrete oplossingsrichtingen aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. Bovendien leert u de andere stakeholders beter kennen en weet u elkaar te vinden. Onderscheidende werkvormen, inspirerende inleiders, een hoge mate van interactie en concrete output zorgen voor het vergroten van bestuurlijk draagvlak en leiden tot versnelling en ‘Doen!’.

Bent u een betrokken bestuurder of beleidsmaker met lef, visie en ambitie?
Word dan óók lid van het netwerk in uw publieke domein. Leer, debatteer en verbind u met collega-bestuurders en geef een daadkrachtige impuls aan maatschappelijke vraagstukken die er echt toe doen!