Netwerk voor maatschappelijke innovatie en daadkracht!
Home
Veilige Samenleving
Publieke gezondheid
Wonen & leefbaarheid
Energie & klimaat
Publiek Domein
Lokaal Sociaal Domein
Partner worden?
Ondersteunt uw organisatie overheden en non-profit organisaties bij complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van o.a. (jeugd-)zorg, wonen & leefbaarheid, openbare orde en veiligheid, sociale zekerheid, energie, duurzaamheid & klimaat, bouw en/of ruimtelijke ordening? En kan uw organisatie bijdragen aan het versterken van innovatie op organisatorisch, sociaal, financieel en/of technologisch niveau? Treed dan toe tot ons netwerk van bestuurders en professionals en wordt partner van één of meerdere bijeenkomsten in uw vakgebied.
 
Het BlomBerg Instituut biedt u online én fysieke toegang tot bestuurlijke en professionele netwerken en denkt met u mee over hoe uw marketing- en communicatiedoelstelling in het publieke domein verwezenlijkt.
 
Voor meer informatie over de partnermogelijkheden, neemt u contact op met Ivonne Couwenberg, couwenberg@blomberginstituut.nl.