Netwerk voor maatschappelijke innovatie en daadkracht!
Home
Veilige Samenleving
Publieke gezondheid
Wonen & leefbaarheid
Energie & klimaat
Publiek Domein
Lokaal Sociaal Domein
Raden van Inspiratie
Inleiders en ‘aanjagers’ van het BlomBerg Instituut durven het verschil te maken. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de vele debatten en dialogen. Deze (top)bestuurders, operationele beslissers en professionals met lef, visie en ambitie drukken hun daadkrachtige stempel op maatschappelijke uitdagingen. Zij bouwen mee aan draagvlak en vernieuwing binnen sectoren die er écht toe doen. 

Binnen de verschillende sectoren op deze website vindt u de volledige Raden van Inspiratie.

Een greep uit onze Raadsleden: 
Mariėtte van Empel
directeur Klimaat en Luchtkwaliteit
Ministerie van I & M

Raad voor de Groene Versnelling

Ruth Clabbers
Directeur Nationale Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie


Huub Stiekema
plv. algemeen directeur vtsPN / directeur dienstverlening vtsPN en initiatiefnemer Politie 2.0

Merijn van Giessen
directeur Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid en Corporaties (WWI)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties