Netwerk voor maatschappelijke innovatie en daadkracht!
Home
Veilige Samenleving
Publieke gezondheid
Wonen & leefbaarheid
Energie & klimaat
Publiek Domein
Lokaal Sociaal Domein
Uw eigen bijeenkomst

Uw eigen bijeenkomst organiseren met de kennis, kunde en verbinding met de netwerken van het BlomBerg Instituut? Dat kan! Vele toonaangevende organisaties uit de publieke en non-profit sector gingen u voor.

Een aantal opdrachtgevers waarvoor wij met veel plezier en enthousiasme onze expertise inzetten zijn bijvoorbeeld:

 • ministerie van Veiligheid en Justitie
 • BoZ, Brancheorganisaties Zorg (Actiz, GGZ Nederland, NVZ Verenigingen van Ziekenhuizen, NFU, VGN) i.s.m. ministerie van VWS en Calibris
 • AgentschapNL
 • Geonovum i.s.m. GSDI, JRC, EUROGI, Kadaster, Gemeente Rotterdam, RGI, TU Delft en Min. VROM
 • Natuurmonumenten
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Stichting Sociale Verhuurders Haaglanden
 • Stichting Experimenten Volkshuisvesting
 • Aedes
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • GHOR Nederland
 • Bureau Veiligheidsberaad

Wij helpen u graag uw bijeenkomst tot een inhoudelijk succes te maken en bieden u deskundigheid op terreinen waar u die wenst, zoals:

 • themabepaling
 • onderscheidend programma met verrassende werkvormen en topsprekers
 • uitnodigingscampagne en PR 
 • sponsor- en/of exposantenwerving
 • logistiek, organisatie en administratie
 • toegang tot het uitgebreide netwerk van het BlomBerg Instituut

Meer informatie
Wilt u meer informatie of vrijblijvend van gedachten wisselen over uw eigen bijeenkomst? Neem dan contact op met Ivonne Couwenberg via tel. 073 – 68 42 52 5 of couwenberg@blomberginstituut.nl.