Netwerk voor maatschappelijke innovatie en daadkracht!
Home
Veilige Samenleving
Publieke gezondheid
Wonen & leefbaarheid
Energie & klimaat
Publiek Domein
Lokaal Sociaal Domein
Beoordelingscriteria
De jurering vindt plaats door een deskundige jury bestaande uit bestuurders, beleidsmakers, operationele beslissers en hun (strategische) ketenpartners uit de veiligheidsketen, de wetenschap en het bedrijfsleven. Daarnaast hebben uw vakgenoten uit het veiligheidsdomein en de dinergasten tijdens het Captains Dinner Veiligheid op 10 december 2014, een belangrijke stem.

“Wat merkt de burger ervan?!”
De innovatieve* multidisciplinaire projecten van binnen, tussen (en/of in samenwerking met) de veiligheidsregio’s en haar veiligheidspartners (ook burgers**) die bijdragen aan een veilige samenleving scoren in meer of mindere mate op de volgende beoordelingscriteria:
  • Het project richt zich op rampenbestrijding en crisisbeheersing en draagt bij aan merkbare veiligheidseffecten voor de burger.
  • Het project is de planvorming voorbij en is óf wordt in de dagelijkse veiligheidspraktijk- en processen ingebed.
  • Het project kent een sterke en aantoonbaar vernieuwende denk- en/of werkwijze en heeft een vooruitstrevend karakter.
  • Het project draagt bij aan een wezenlijke stap vóóruit in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • Het project draagt bij aan slimmer en beter samenwerken (efficiency) tussen ketenpartners van de veiligheidsregio’s.
  • Het project is toepasbaar in de multidisciplinaire samenwerking ‘in’ en/of ‘met’ de veiligheidsregio’s.
  • Het project raakt of verbindt de bestuurlijke en de operationele lagen van de ketenpartners.
  • Het project vormt een voorbeeldfunctie voor een veilige samenleving, is ‘houdbaar’ én dupliceerbaar.
* Innovatie op organisatorisch, financieel, cultureel, mens en/of op technologisch gebied.
** Ook lokale en/of kleinschalige projecten worden uitgedaagd mee te dingen wanneer deze projecten in algemene zin aan de voorwaarden voldoen én dan vooral een voorbeeldfunctie hebben. Tevens dienen zij uniek van aard te zijn.